Eksempler på MC-deler som er rengjort
støv- og kjemikaliefritt med vannpolering

Motorblokk før og etter vannpolering

Motorblokk Yamaha RD 350 før og etter vannpolering

Hengsel til MC sidekoffert før og etter vannpolering

Før og etter rensing