Norsk produsent av parkeringsbilletter og omspoling/breddeendring av plastfolie

Billetter

Vi tilbyr spesialproduksjon av termopapir, både på rull og i falset /brettet utførelse.

Strip printer papir/

Flight strip paper

Vi produserer strip printer papir både i falset utførelse og på rull.

Rullmodifikasjon

Vi endrer ruller som i utgangspunktet har feil dimensjoner i forhold til de maskinene de skal benyttes i.

Lang erfaring og fornøyde kunder

Salgs- og Industriassistanse AS ble startet av Ole Jakob Mollatt i 1986 og har hele veien satset på fleksibel og kundetilpasset produksjon til gunstige priser.

Våre produkter

Vår maskinpark er spesialisert for produksjon av termopapir og plastfolie. Termopapiret produseres i hovedsak på rull, men vi leverer også falset versjon. 

Spesialproduksjon selv i små serier

Fleksibel maksinpark gjør oss i stand til å produsere selv små produksjonsserier til gunstige priser.